Ilse1-800 Manou1-800 MaxMarit1_800 Mees1-800 Thirza2_800 Valentijn1_800 Valentijn3_800 femke1-800 thirza36-800

Het leven met een gehandicapt en of chronisch ziek kind in een gezin brengt naast de beperkingen van de handicap/ziekte ook andere beperkingen met zich mee. Deze beperkingen uiten zich divers en voor alle leden van het gezin, niet alleen voor het kind met de beperking/chronische ziekte. Hierdoor wordt het participeren van alle leden van het gezin in de maatschappij bemoeilijkt.

Stichting Spoenk richt zich op het algemeen belang (ANBI) en heeft geen winstoogmerk.

En richt haar werkgebied op de regio Zutphen. We zijn er voor kinderen/jongeren tot circa 30 jaar ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke, meervoudige handicap of chronische ziekte hebben, voor hun broers, zussen en hun ouders.