In de lokale samenleving zijn nog veel drempels en is het niet vanzelfsprekend of mogelijk dat kinderen/ jongeren met een beperking en of chronische ziekte mee kunnen doen aan activiteiten. Activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welbevinden en de participatie van deze groep kinderen.

Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten!

Stichting Spoenk is er ook voor de directe omgeving van de kinderen/jongeren: hun ouders en broers en zussen (de brussen), ook zij ervaren drempels en isolement en hebben behoefte aan herkenning en erkenning en vooral ook aan mee kunnen doen! Met het organiseren/opzetten van activiteiten voor de brussen willen we hen de mogelijkheid geven om in contact met elkaar te komen en te ervaren dat zij zich niet alleen in deze situatie bevinden.

Voor de ouders organiseren we lotgenotencontact momenten. Ten slotte zijn we er ook voor het hele gezin, voor deze gezinnen is het niet vanzelfsprekend en kunnen er meerdere drempels zijn om samen een activiteit te ondernemen in de directe leefomgeving.