Verkort beleidsplan

Het beleid van Stichting Spoenk is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het organiseren, stimuleren en faciliteren van diverse activiteiten. Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten! Onze wens is dat Stichting Spoenk in de toekomst overbodig is omdat alle clubs en verenigingen die zich bewegen op het terrein van vrije tijdseconomie en ontspanning ook aanbod en oog hebben voor kinderen met een (meervoudige) beperking, hun broertjes, zusjes en ouders. Stichting Spoenk heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

De leden van het bestuur ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Spoenk heeft geen personeel in dienst.

De administratie wordt gevoerd door de secretaris van de stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.

Missie en Doelstelling Stichting Spoenk

In de lokale samenleving zijn nog veel drempels en is het niet vanzelfsprekend of mogelijk dat kinderen/jongeren met een (ernstige meervoudige) beperking en of chronische ziekte mee kunnen doen aan activiteiten. Activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welbevinden en de participatie van deze groep kinderen.

Onze wens is een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten!

Stichting Spoenk is er ook voor de directe omgeving van de kinderen/jongeren: hun ouders en broers en zussen (de brussen), ook zij ervaren drempels en isolement en hebben behoefte aan herkenning en erkenning en vooral ook aan mee kunnen doen! Met het organiseren/opzetten van activiteiten voor de brussen willen we hen de mogelijkheid geven om in contact met elkaar te komen en te ervaren dat zij zich niet alleen in deze situatie bevinden.

Voor de ouders organiseren we lotgenotencontact momenten. Ten slotte zijn we er ook voor het hele gezin, voor deze gezinnen is het vaak niet vanzelfsprekend en kunnen er meerdere drempels zijn om samen een activiteit te ondernemen in de directe leefomgeving.

Uit deze missie komen de volgende kerndoelen voort:

 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de lokale samenleving beogen van kinderen/jongeren met een handicap en of chronische ziekte;
 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van lotgenoten bijeenkomsten/activiteiten voor de ouders, broers en zussen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte in de lokale samenleving.
 • Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van het gehele gezin van het kind/jongere met een handicap en of chronische ziekte;
 • Het bewustmaken van de lokale gemeenschap van de behoeften en de mogelijkheden van participatie en integratie van bovenstaande doelgroepen;
 • Het bevorderen van gelijke kansen;
 • Het tegengaan van isolement van bovenstaande doelgroepen

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:            M. A. Coops

Secrtaris:              I. P. M. Deckers

Penningmeester:   H. van den Broek

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Spoenk heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

De activiteiten van Stichting Spoenk bestaan uit het organiseren en faciliteren van:

 • zwemactiviteiten voor kinderen met een enstige meervoudige handicap
 • Activiteiten voor broers en zussen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar (een zwemactiviteit en een actieve buitenactiviteit);
 • gezinsactiviteiten;
 • bijeenkomsten voor ouders;
 • individuele activiteiten aan huis voor meest kwetsbare groep kinderen;
 • zichtbaar maken van de doelgroep door middel van een kort filmpje.

Gegevens

Vestigingsplaats:  gemeente Zutphen
Adres: Braamkamp 117, 7206HE, Zutphen
Telefoon: 06-14550811
RSIN: 857819422
KvK: 69292124
Bank: NL55 ABNA 0250 5372 81 t.n.v. Stichting Spoenk
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.