Stichting Spoenk wint DoeMEE Award Zutphen-Lochem 2017! 

Stichting Spoenk heeft de DoeMEE Award 2017 gewonnen in de regio Zutphen-Lochem! De DoeMEE Award is een initiatief van de gemeenten Zutphen, Lochem en MEE Oost om organisaties en personen die zich met succes inzetten om mensen met een beperking of chronische ziekte mee te laten doen in de samenleving. Het artikel van MEE oost vind je hier.

Gezin centraal

We zijn heel trots dat onze stichting uit verschillende hoeken is voorgedragen voor deze award. De jury sprak haar bewondering uit voor het enthousiasme en kracht van het ouderinitiatief, dat afgelopen zomer vorm heeft gekregen in de oprichting van Stichting Spoenk. Vooral het doel om het voor het gehele gezin mogelijk te maken mee te doen in de samenleving sprak de jury en de stemmers aan.

Wat doen we?

Stichting Spoenk ondersteunt en organiseert activiteiten voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking of chronische ziekte in de regio Zutphen. Ook worden er activiteiten voor de broertjes en zusjes en ouderbijeenkomsten georganiseerd. Opgroeien met een zorgintensief gezinslid heeft een grote impact op het leven van alle gezinsleden. Ten slotte zijn we er voor het gehele gezin, voor deze gezinnen is het niet vanzelfsprekend en kunnen er meerdere drempels zijn om samen een activiteit te ondernemen in eigen buurt.

Ambitie

Stichting Spoenk streeft naar een lokale leefomgeving waar het vanzelfsprekend is dat ook kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte mee kunnen doen aan sport-, spel- en beleefactiviteiten! De wens van de ouders is dat Spoenk in de toekomst overbodig is omdat clubs en verenigingen die zich bewegen op het terrein van vrije tijd ook aanbod en oog hebben voor kinderen met een (meervoudige) beperking, hun broertjes, zusjes en ouders.

Vrijwilligers

Het winnen van de DoeMEE award 2017 is een enorme steun in de rug voor al onze vrijwilligers. Stichting Spoenk draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Wij gaan ons de komende tijd met heel veel enthousiasme inzetten om samen met de lokale gemeenschap onze ambitie waar te maken!