Stichting Spoenk reikt 3 keer Kers op de taart uit!

In de landelijke Week van de Toegankelijkheid (1 t/m 6 oktober) heeft Stichting Spoenk 3 keer de kers op de taart uitgereikt aan inspirerende lokale initiatieven in Zutphen en Brummen. Zwemschool Zutphen, Judo Zutphen en Rhienderoord zijn in het zonnetje gezet omdat ze sport- en spelactiviteiten toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking!

 

 

Zwemschool Zutphen (onderdeel van de IJsselslag) ontving deze onderscheiding vanwege het opzetten van een groot aantal nieuwe zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking. Het is bij Zwemschool Zutphen mogelijk om ongeacht je beperking mee te doen aan ouder/kind zwemmen. Vanaf september is het aanbod uitgebreid met verschillende lesgroepen. Kinderen kunnen nu zwemmen in een klein groepje of in een special groep. De doelen variëren per groep of kind (maatwerkaanpak); van leren drijven tot een zwemslag aanleren of doorstromen naar een reguliere groep. Het gaat erom dat iedereen de mogelijkheid krijgt om maximaal zelfredzaam te worden in water. Dit is precies de ambitie van Stichting Spoenk; dat kinderen mee kunnen doen bij hun lokale club of vereniging! Op het moment zwemmen er 5 verschillende groepen en is er een tienergroep in oprichting. Wil je komen zwemmen? kijk dan even op de website van Zwemschool Zutphen. 

 

 

Mirjam van 't Hul nam voor Stichting Judo Zutphen de kers op de taart in ontvangst. Omdat toegankelijkheid start bij je welkom voelen! Ouders van Stichting Spoenk gaven aan dat dat zeker het geval bij deze judoschool. Daarnaast steunt Judo Zutphen Stichting Spoenk als zeer betrokken sponsor; door mee te denken en door enthousiast achter de ambitie te staan "om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen in hun eigen buurt!" Bij Judo Zutphen kun je ook terecht voor G-judo. Deze vorm van judo richt zich speciaal op mensen met een beperking (lichamelijk en/of geestelijk). Het is zodanig aangepast dat de risico's tot een minimum beperkt zijn.

 

In Brummen reikte stichting Spoenk de kers op de taart uit aan Rhiederoord Zwem & Sport Plezier. Rhienderoord is een voorbeeld is voor accommodaties in heel Nederland omdat hier toegankelijkheid het uitgangspunt is. Toegankelijk in de vorm van hulpmiddelen, ondersteuning EN je welkom voelen! Daarnaast biedt Rhienderoord maatwerk door bijvoorbeeld ook prikkelarme activiteiten voor kinderen en gezinnen te organiseren. Dat is heel belangrijk omdat gezinnen met een kind met beperking, meestal niet samen iets sportiefs of leuks kunnen ondernemen.

 

 De uitreiking vond plaats in het kader van Week van de Toegankelijkheid met als thema Vrije Tijd. Stichting Spoenk, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en Leefbaarheidsalliantie Gelderland hebben verschillende activiteiten georganiseerd. De prachtige kers op de taarten zijn gemaakt door Bakkerij van Zuijlen.

 
Over Stichting Spoenk

De stichting is opgericht door ouders van kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking of chronische ziekte. Doel is om kinderen mee te laten doen aan vrijetijdsactiviteiten in hun eigen buurt. Het gaat om kinderen die nu niet kunnen meedoen in hun vrijetijd met sport- spel- en of muziekactiviteiten omdat ze bijvoorbeeld niet binnen de G(ehandicapten)teams passen vanwege een complexe zorg of bevraag.

Meerdere doelgroepen en ambitie

Stichting Spoenk heeft ook aandacht voor de broertjes en zusjes die opgroeien met een gezinslid met een ernstige beperking. Ook zijn er ouderbijeenkomsten en worden gezinsactiviteiten georganiseerd. Dit omdat opgroeien met een zorgintensief gezinslid grote impact heeft op de participatie van álle gezinsleden. De wens van de ouders is dat Stichting Spoenk in de toekomst overbodig is, omdat clubs en verenigingen die zich bewegen op het terrein van vrije tijd ook aanbod en oog hebben voor kinderen met een (meervoudige) beperking, hun broertjes, zusjes en ouders.  

Lokaal initiatief

Bijzonder aan het initiatief is dat het is opgericht door een groep ouders en volledig draait op vrijwilligers. Daarnaast krijgt Stichting Spoenk steun van lokale ondernemers, sponsoren en diverse maatschappelijke organisaties die zich allemaal inzetten voor een toegankelijke vrijetijdsbesteding.  

VN Receptenmap

Stichting Spoenk wordt in de VN-receptenmap over de rechten van personen met een handicap genoemd als goed voorbeeld (de kers op de taart). De VN-receptenmap is een initiatief en idee van Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Stichting Spoenk is in deze landelijke publicatie genoemd als goed voorbeeld voor het mogelijk maken van activiteiten voor kinderen met een beperking.